Prohlášení

Prohlášení

Toto jsou komerční stránky Gazotto Hotels & Resorts. Uživatelé, kteří vstoupí na tyto stránky, souhlasí s níže uvedeným oznámením.

INFORMACE O STRÁNKÁCH WWW.GARZOTTOHOTELS.CZ

Informace uvedené na těchto stránkách si můžete stáhnout, kopírovat a tisknout. Použití informací o Gazotto Hotels & Resorts je omezeno: informace se nesmí měnit, použít pro komerční účely, kopírovat bez zmínky o Gazotto Hotels & Resorts.

Gazotto Hotels & Resorts nezaručuje přesnost a spolehlivost informací, a to buď explicitně, nebo implicitně, a nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto informací.

Gazotto Hotels & Resorts není odpovědný ani za přesnost informací nebo chyby nebo opomenutí, které na těchto stránkách a vyhrazuje si právo na změnu tohoto dokumentu kdykoliv, a to zejména prostřednictvím aktualizace těchto stránek.

ZNAČKY A LOGA

Názvy a loga použitá na těchto internetových stránkách jsou ochranné známky registrované Gazotto Hotels & Resorts. Pro použití značek a loga Gazotto Hotels & Resorts, potřebujete písemný souhlasu Gazotto Hotels & Resorts, který je majitelem značky.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Každý hypertextový odkaz z této stránky má předchozí povolení. Vytvoření hypertextových odkazů na www.garzottohotels.cz je předmětem předchozího písemného souhlasu Gazotto Hotels & Resorts. Gazotto Hotels & Resorts nemá kontrolu nad jinými webovými stránkami, na které můžete přejít ze stránek Gazotto Hotels & Resorts pomocí hypertextových odkazů a odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se jejich obsahu.

JURISDIKCE

Vztah mezi Gazotto Hotels & Resorts a zákazníkem se řídí zákony České republiky. Každý spor, který není vyřešen přátelskou cestou, se řeší českými soudy. V souladu se zákonem o svobodě a informacích, máte právo změnit nebo smazat osobní data. Pro jakékoli konzultace, kontaktujte nás.