Prohlášení & Ochrana osobních údajů

Prohlášení

Toto jsou komerční stránky Gazotto Hotels & Resorts. Uživatelé, kteří vstoupí na tyto stránky, souhlasí s níže uvedeným oznámením.

Informace o stránkách www.garzottohotels.cz

Informace uvedené na těchto stránkách si můžete stáhnout, kopírovat a tisknout. Použití informací o Gazotto Hotels & Resorts je omezeno: informace se nesmí měnit, použít pro komerční účely, kopírovat bez zmínky o Gazotto Hotels & Resorts.

Gazotto Hotels & Resorts nezaručuje přesnost a spolehlivost informací, a to buď explicitně, nebo implicitně, a nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto informací.

Gazotto Hotels & Resorts není odpovědný ani za přesnost informací nebo chyby nebo opomenutí, které na těchto stránkách a vyhrazuje si právo na změnu tohoto dokumentu kdykoliv, a to zejména prostřednictvím aktualizace těchto stránek.

Značky a loga

Názvy a loga použitá na těchto internetových stránkách jsou ochranné známky registrované Gazotto Hotels & Resorts. Pro použití značek a loga Gazotto Hotels & Resorts, potřebujete písemný souhlasu Gazotto Hotels & Resorts, který je majitelem značky.

Hypertextové odkazy

Každý hypertextový odkaz z této stránky má předchozí povolení. Vytvoření hypertextových odkazů na www.garzottohotels.cz je předmětem předchozího písemného souhlasu Gazotto Hotels & Resorts. Gazotto Hotels & Resorts nemá kontrolu nad jinými webovými stránkami, na které můžete přejít ze stránek Gazotto Hotels & Resorts pomocí hypertextových odkazů a odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se jejich obsahu.

Jurisdikce

Vztah mezi Gazotto Hotels & Resorts a zákazníkem se řídí zákony České republiky. Každý spor, který není vyřešen přátelskou cestou, se řeší českými soudy. V souladu se zákonem o svobodě a informacích, máte právo změnit nebo smazat osobní data. Pro jakékoli konzultace, kontaktujte nás.

Ochrana osobních údajů

Garzotto Hotels & Resorts si uvědomuje důležitost ochrany Vašeho soukromí a tudíž se snaží o to, aby Váš on-line pohyb na našich stránkách byl co nejbezpečnější.

Návštěvníci internetových stránek poskytují různé informace různými způsoby. Někteří návštěvníci udávají své osobní informace prostřednictvím rezervačních, vstupních a předplatitelských formulářů, nebo sdělí své údaje prostřednictvím e-mailů, odpovědních formulářů apod. V závislosti na tom, jakou službu využíváte, můžete být vyzváni k poskytnutí informací jako např. Vaše jméno, e-mailová adresa, nebo informace o tom co máte či nemáte rádi. Pokud si rezervujete ubytování on-line nebo platíte za zboží a služby, můžete být po Vás vyžadováno číslo Vaší kreditní karty k potvrzení transakce nebo doručovací adresa.

Garzotto Hotels & Resorts obvykle neshromažďuje Vaše citlivé informace jako je například Vaše rasa, politická orientace, náboženství či zdravotní stav. Přesto se může stát, že takové informace bude potřeba uvést v rámci zkvalitnění Vašeho servisu (např. informace o invaliditě).

Tyto osobní informace potřebujeme, abychom pro Vás mohli zajistit perfektní služby a poskytnout Vám informace týkající se turismu a pohostinství. Tyto informace budou drženy hotelem nebo společností, které jsou poskytnuty, a budou aktualizovány v případě získání nových informací nebo na základě Vašeho požadavku. Garzotto Hotels & Resorts užívá získané informace k uspokojování Vašich potřeb a při poskytování služeb pro Vás. Informace jsou také drženy z důvodu založení a vedení  firemních záznamů. Vaše osobní informace mohou být také využívány za účelem informování Vás o nových produktech, službách a akcích v turismu, pohostinství a službách. Veškeré osobní informace jsou dostupné pouze oprávněným osobám, které je využívají výlučně pro účely uvedené v tomto článku.

Garzotto Hotels & Resorts může také poskytnout osobní informace, vyžaduje-li to zákon, nebo je to důvodně nutné pro spolupráci s kontrolními orgány, nebo ke zmírnění či prevenci ohrožení jednotlivce či ohrožení veřejné bezpečnosti a zdraví.

Přiměřená opatření mohou být činěna k zajištění bezpečnosti osobních údajů, tedy k eliminaci rizik jako je jejich ztráta, neoprávněný přístup, zničení, užití, změna nebo vyzrazení.

Naše společnost Garzotto Hotels & Resorts s.r.o. (Správce dat) spravuje data v souznění s GDPR EU 2016/679.

Správa dat je k důvodům daným ze zákona či vyplývajícím ze smlouvy (Plnění smlouvy) mezi naší společností a Vámi či mezi naší společností, Vámi a třetím subjektem (taxi transfer partner ATP Airport Transfer Prague), správa je na dobu danou právně.

Potvrzením Vaší e-mailové adresy na našich stránkách nám dáváte souhlas se správou dat a jejich zpracováním naší společností, popř. našimi partnery.

Data mohou být zpracována manuálně či elektronicky v heslovaných systémech. Oba způsoby zpracování dovolují přístup k datům pouze autorizovaným osobám a zahrnují procesy bránící ztrátě dat a nežádoucímu či špatnému užití.
Kdykoliv nás kontaktujte na assistant@ghotels.cz za účelem konzultace, integrace či modifikace či výmazu Vašich dat, případně kvůli částečnému či plnému pozastavení jejich užívání, jak vyžaduje GDPR EU 2016/679.

Správce nemíní předávat data do Zemí třetího světa.

V případě, že máte pocit, že by Vaše data mohla být spravována neautorizovaným způsobem, prosíme, kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Správa dat může být i k marketingovým účelům: potvrzením Vaší emailové adresy souhlasíte se zasíláním našich speciálních akcí a komunikací. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na assistant@ghotels.cz a řídí se stejnými principy jako výše zmíněná správa osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času pozměněny. Poslední úprava tohoto článku proběhla v květnu 2018.

Ochrana spotřebitele

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.